نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

شرکت شیمی صنعت رشد که به عنوان یکی از فعال ترین تولیدکنندگان روانکارها و شوینده های صنعتی شناخته می شود، در ادامه حضور پررنگش در نمایشگاه‌ها، این بار قرار است در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران حاضر شود. چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران از تاریخ 18 الی 21 آبان ماه 98…