پوست مصنوعی هوشمند با حساسیتی بیشتر از پوست انسان

پوست مصنوعی هوشمند با حساسیتی بیشتر از پوست انسان   در زمانه ای زندگی می کنیم که ربات ها، پا به پای انسان ها در حال رشد هستند. اکنون با ساخت پوست مصنوعی هوشمند، این پیشرفت بیشتر هم خواهد شد. در بازارهای Hi-Tech امروزی پوست های الکترونیکی انعطاف پذیری وجود دارند که می توانند به…

تبدیل گاز گلخانه ای به انرژی پاک

تبدیل گاز گلخانه ای به انرژی پاک   توسعه فناری ها جدید سبب شده تا مواد مضری که در فرآیندهای قدیمی تولید می شده است، اکنون به موادی سودمند تبدیل شود. دانشمندان مرکز علوم و فناوری اولسان در کره جنوبی موفق به ساخت سیستم جدیدی شدند که می تواند با استفاده از گازهای مضر گلخانه…