ساخت فلز مایع با قابلیت برنامه ریزی توسط دانشمندان انگلیسی

ساخت فلز مایع با قابلیت برنامه ریزی توسط دانشمندان    شاید با شنیدن نام «فلز مایع» به یاد کاراکتر T-1000 در فیلم سینمایی نابودگر ۲ بیفتید؛ یک ربات از جنس فلز مایع که توانایی تغییر شکل داشت. البته شاید هنوز زمان زیادی تا انقلاب و رستاخیز ربات ها باقی مانده باشد اما باید بدانید که…

گسترش داروهای هوشمند با استفاده از تکنولوژی نانو

گسترش داروهای هوشمند با استفاده از تکنولوژی نانو دانشمندان انگلیسی به کمک فناوری نانو، روشی برای هوشمند ساختن داروها ارائه کرده اند. به گزارش کمولوژی و به نقل از ایسنا، محققان دانشگاه لینکلن انگلستان با بهره گیری از فناوری نانو، روش تازه ای برای هوشمند ساختن داروها ابداع کرده اند تا میزان تاثیر آنها را…