شارژ سریع باتری ها به کمک نانو ماده ای به نام مکسن

شارژ سریع باتری ها به کمک نانو ماده ای به نام مکسن یکی از مشکلات اساسی باتری ها در وسایل الکترونیکی نوین، طولانی بودن مدت زمان شارژ آنهاست. اکنون محققان موفق به تولید ماده ای شدند که می تواند تلفن همراه شما را در مدت چند ثانیه شارژ کند. پژوهشگران دانشگاه “دِرِکسِل” نانو ماده ای…

تهیه گرافن بوسیله تاباندن پرتوی لیزری بر چوب درخت کاج

محققان موفق به تاباندن یک پرتوی لیزری بر روی تکه ای از چوب درخت کاج و سپس تولید گرافن شدند.  گرافن در حالت معمول خود دارای ساختار دو بعدی است و چون در اصل یک ورق کربنی با ضخامت یک دالتون به شمار می رود، کاربرد خیلی زیادی در صحنه های عملیاتی نخواهد داشت. اکنون…