ذخیره سازی اطلاعات مختلف در مواد شیمیایی

ذخیره سازی اطلاعات مختلف در مواد شیمیایی کنجکاوی بشر و ساخت و توسعه لوازم جدیدی که در مقطعی از زمان، چیزی جز خیال و وهم نبود، اکنون دست ما را به کشف علوم تازه ای رسانیده است. اگر می خواهید یکی از همین دانش های جدید که از پیوند علم رایانه با شیمی ساخته شده…

شارژ سریع باتری ها با استفاده از یک نانو ماده شیمیایی

شارژ سریع باتری ها با استفاده از یک نانو ماده شیمیایی با پیشرفت تکنولوژی، امروزه باتری ها نقش مهمی در ساخت و توسعه وسایل الکترونیکی ایفا می کنند. شارژ سریع باتری ها به نوعی که بیشترین بازده را داشته باشد، موضوع بسیار مهم این کارخانه هاست.   در حال حاضر، فناوری ای که در شارژ…