ایران صاحب فناوری تولید کوانتوم دات های پایه کربنی شد

ایران صاحب فناوری تولید کوانتوم دات های پایه کربنی شد   شرکت دانش بنیان شیمی صنعت رشد سهند ایران را به جمع باشگاه تولید کنندگان کوانتوم دات های پایه کربنی وارد کرد.  به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت دانش بنیان “شیمی صنعت رشد سهند” موفق به تولید نوعی کوانتوم های پایه…

جلوگیری از نفوذ فلزات سنگین به عمق خاک توسط نانو جاذب ها

جلوگیری از نفوذ فلزات سنگین به عمق خاک توسط نانو جاذب ها به تازگی محققان دانشگاه بوعلی سینا جهت کاهش تحرک فلزات سنگین در خاک و آلوده شدن آن به آب های زیر زمینی،‌ نوعی از نانو جاذب ها را توسعه داده اند که مطابق اظهارات شان، از این ماده می توان در صنعت تصفیه…