کشف شواهدی جدید در تأیید ادغام ژنوم ویروس کرونا با ژنوم انسان

کشف شواهدی جدید در تأیید ادغام ژنوم ویروس کرونا با ژنوم انسان شواهد بیشتری در حمایت از این ادعای بحث‌برانگیز به دست آمده است که ژن‌های ویروس کرونای عامل کووید می‌توانند با DNA انسان ادغام شوند. گروهی از دانشمندان برجسته فرضیه‌ی بحث‌برانگیز خود را که قطعات ژنتیکی ویروس کرونای پاندمیک می‌تواند وارد کروموزوم‌های ما شود…

پیشی گرفتن چین در تولید آلاینده های کربنی

پیشی گرفتن چین در تولید آلاینده های کربنی همان‌طورکه اقتصاد متکی به کربن چین به‌سرعت رو به بهبود رفته، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای این کشور نیز افزایش یافته است.آلودگی کربنی حاصل از اقتصاد وابسته به زغال‌سنگ چین سال گذشته از مجموع آلودگی کربنی ایالات متحده و اروپا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته پیشی گرفت و به‌طرز…

کشف ارتباط کووید ۱۹ با نوعی عارضه عصبی نادر

کشف ارتباط کووید ۱۹ با نوعی عارضه عصبی نادر بر اساس پژوهشی جدید، نوعی عارضه عصبی نادر به نام میلیت عرضی حاد، در ۲۱ کشور با بیماری کووید ۱۹ در ارتباط بوده است.احساس می‌کنیم زمان بسیار طولانی‌تری گذشته باشد؛ اما اولین مورد کووید ۱۹ به‌طور رسمی در دسامبر ۲۰۱۹ ثبت شد. پژوهشگران همچنان در حال بررسی اثرات…