برخورد ستاره نوترونی و سیاه‌چاله

 برخورد ستاره نوترونی و سیاه‌چاله اخترشناسان از مدت‌ها پیش گمان می‌بردند که برخورد بین سیاه‌چاله‌ها و ستارگان نوترونی به‌وقوع می‌پیوندد؛ اما تا همین اواخر مدرکی برای اثباتش نداشتند. در ماه‌های ابتدایی سال گذشته، دانشمندان اولین‌بار بلعیده‌شدن ستاره‌ای نوترونی به‌وسیله سیاه‌چاله را مشاهده کردند و پس از گذشت دَه روز از شناسایی این پدیده، مجددا متوجه…