حلقه‌های زحل راز پنهان‌شده زیر هزاران کیلومتر گاز را آشکار می‌کنند

حلقه‌های زحل راز پنهان‌شده زیر هزاران کیلومتر گاز را آشکار می‌کنند حلقه C زحل مانند یک لرزه‌سنج تکان‌های هسته این سیاره را منعکس کرده و به دانشمندان در بررسی ساختار درونی آن کمک می‌کند. حلقه‌های یخی سیاره زحل نه‌تنها بسیار زیبا هستند، بلکه آوای درونی آن را نیز ثبت می‌کنند. هسته سیاره زیر لایه ضخیمی از گاز…