ویرایش ژن راهکاری برای درمان بیماران دچار اختلال بینایی

ویرایش ژن راهکاری برای درمان بیماران دچار اختلال بینایی در آزمایش‌های جدیدی که ابزار ویرایش ژن کریسپر مستقیما به سلول‌های چشم بیماران تحویل داده شد، بینایی چند بیمار بهبود پیدا کرد. بینایی کارلین نایت آنقدر بد بود که حتی نمی‌توانست در مرکز تماسی که در آن کار می‌کند، با استفاده از عصای خود به‌خوبی حرکت…