یک تئوری جدید که دیدگاهمان را در باره ساختار پلیمر تغییر می دهد

یک تئوری جدید که دیدگاهمان را در باره ساختار پلیمر تغییر می دهد دانشمندان پلیمر دانشگاه ماساچوست ، معمای دیرینه ای که در خصوص  یک ساختار پیچیده در مقیاس نانو وجود داشت را حل کرده اند. این ساختار توسط مجموعه ای از مولکول ها به نام ژیروید دوگانه تشکیل شده است که یکی از مطلوب‌ترین…