استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی خانواده جدید ژن ها در باکتری های روده

استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی خانواده جدید ژن ها در باکتری های روده محققان دانشگاه UT Southwestern با استفاده از هوش مصنوعی خانواده جدیدی از ژن‌های حسگر را در باکتری‌های روده کشف کرده‌اند که با ساختار و احتمالاً عملکرد، اما نه توالی ژنتیکی به هم مرتبط هستند. این یافته‌ها که در PNAS منتشر شده…