آلودگی پلاستیکی دلیل مرگ باکتری تولید کننده اکسیژن

آلودگی پلاستیکی دلیل مرگ باکتری تولید کننده اکسیژن   تازه ترین یافته ها نشان می دهد که آلودگی پلاستیکی در اقیانوس ها، سبب از بین رفتن باکتری هایی شده است که بیش از ۱۰ درصد اکسیژن کره زمین را تولید می کنند. تاکنون برخی برآوردها حاکی از آن بود که آلودگی پلاستیکی باعث خسارت اقتصادی…