تبدیل باتری‌های کهنه به کود و نجات طبیعت

تبدیل باتری‌های کهنه به کود و نجات طبیعت محققان استرالیایی در تحقیقات اخیر خود توانسته اند باتری های قدیمی را به کود تبدیل کنند. این روش برای رشد گندم در گلدان مورد استفاده قرار گرفت و موفقیت آمیز بود. یک شرکت استرالیای برای تبدیل باتذی های فرسود به کود، ابتدا عناصر روی و منگنز را…