کشف شواهدی جدید در تأیید ادغام ژنوم ویروس کرونا با ژنوم انسان

کشف شواهدی جدید در تأیید ادغام ژنوم ویروس کرونا با ژنوم انسان شواهد بیشتری در حمایت از این ادعای بحث‌برانگیز به دست آمده است که ژن‌های ویروس کرونای عامل کووید می‌توانند با DNA انسان ادغام شوند. گروهی از دانشمندان برجسته فرضیه‌ی بحث‌برانگیز خود را که قطعات ژنتیکی ویروس کرونای پاندمیک می‌تواند وارد کروموزوم‌های ما شود…

پشه‌های اصلاح‌شده ژنتیکی سوژه جدید دانشمندان

پشه‌های اصلاح‌شده ژنتیکی سوژه جدید دانشمندان شرکت بیوتکنولوژی اوکسیتک پس از سال‌ها مخالفت ساکنان و عبور از موانع مقرراتی، آزمایش میدانی بحث‌برانگیز حشرات خود را در فلوریدا آغاز کرد. پس از یک دهه مبارزه برای گرفتن تأیید نظارتی و پذیرش عمومی، یکی از شرکت‌های بیوتکنولوژی اولین‌بار پشه‌های مهندسی‌شده ژنتیکی را در هوای باز آمریکا آزاد…