افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی نازک با داشتن لایه‌ی دوم

افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی نازک با داشتن لایه‌ی دوم   گروهی از پژوهشگران برای افزایش بازدهی سلول‌های خورشیدی نازک راهی را پیشنهاد کرده‌اند که می‌تواند باعث پیشرفتی قابل توجه در این منابع انرژی پاک شود. سلول‌های خورشیدی، راهی طولانی را طی کرده‌اند و پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند اما سلول‌های ارزان‌قیمت و نازک، هنوز از نظر…