کشف نوعی باکتری در اقیانوس با متابولیسمی جدید

کشف نوعی باکتری در اقیانوس با متابولیسمی جدید نوعی باکتری در اعماق اقیانوس یافت شده که دارای متابولیسمی است که قبلا هرگز نظیر آن را ندیده‌ایم. دانشمندان آلمانی ادعا می‌کنند نوعی باکتری که استوباکتریوم وودی (Acetobacterium woodii) نام دارد و در روده‌های موریانه‌ها نیز زندگی می‌کند، حتی بدون نیاز به اکسیژن، می‌تواند هیدروژن و کربن‌دی‌اکسید را هم ایجاد و هم برای…