مشاهده چگونگی تشکیل بلورهای نمک توسط فیلم برداری اتمی

مشاهده چگونگی تشکیل بلورهای نمک توسط فیلم برداری اتمی انسان از دیرباز علاقه‌ی فراوانی در مطالعه‌ی اجزاء تشکیل دهنده‌ی ماده داشته است. و درک چگونگی انجام ترکیبات شیمیایی و تشکیل بلورهای مختلف و مشاهده پیوندها بین مولکول ها همیشه یک مسئله جذاب و هیجان انگیر برای ما بوده است. پیدا کردن راهکار برای مشاهده ی این…