مدیریت تابش های خورشیدی راهکاری برای مشکل تغییرات اقلیمی

مدیریت تابش های خورشیدی راهکاری برای مشکل تغییرات اقلیمی آکادمی ملی علوم آمریکا با توصیه سرمایه‌گذاری روی برنامه مدیریت تابش‌های خورشیدی می‌گوید همه‌ی گزینه‌ها برای مبارزه با بحران اقلیمی باید بررسی شود، اما منتقدان از عوارض آن می‌ترسند. به‌گفته‌ی آکادمی ملی علوم آمریکا، این کشور باید برنامه‌ی پژوهشی چند میلیون دلاری را درزمینه‌ی مدیریت تابش‌های…