ورود نقاط کوانتومی به صنعت توسط شرکت شیمی صنعت

ورود نقاط کوانتومی به صنعت توسط شرکت شیمی صنعت محققان  شرکت دانش بنیان شیمی صنعت با طراحی و ساخت روانکارها با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی، این نقاط را وارد صنعت می کنند.  به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت دانش بنیان شیمی صنعت به عنوان تولیدکننده نقاط کوانتومی کربنی، در صدد…

همه چیز درباره ی روانکارها

همه چیز درباره ی روانکارها روانکارها را در یک نگاه کلی می توان به دو دسته بزرگ روانکارهای خودرو و روانکارهای صنعتی تقسیم کرد. روانکارهای صنعتی نیز به سه دسته عمده روغن‌های صنعتی، گریسها و روانکارهای ویژه دیگر مثل روانکارهای فلزکاری و … تقسیم می‌شوند. البته روانکارها را از نظر نوع حالت نیز می توان…