همه چیز درباره ی روانکارها

همه چیز درباره ی روانکارها روانکارها را در یک نگاه کلی می توان به دو دسته بزرگ روانکارهای خودرو و روانکارهای صنعتی تقسیم کرد. روانکارهای صنعتی نیز به سه دسته عمده روغن‌های صنعتی، گریسها و روانکارهای ویژه دیگر مثل روانکارهای فلزکاری و … تقسیم می‌شوند. البته روانکارها را از نظر نوع حالت نیز می توان…