استفاده از نورون‌های انسان و ساخت تراشه‌های کامپیوتری

استفاده از نورون‌های انسان و ساخت تراشه‌های کامپیوتری یک استارتاپ استرالیایی سعی دارد با استفاده از نورون‌های واقعی و بیولوژیکی چیپ‌های کامپیوتری بسازد و دنیای هوش مصنوعی را متحول کند. یکی از رویکردهای امیدبخش هوش مصنوعی، تلاش برای تقلید از نحوه‌ی عملکرد مغز انسان ازطریق نرم‌افزار است” اما اکنون استارتاپ استرالیایی Cortical Labs یک‌قدم فراتر رفته…