تامین سوخت هواپیماها از ضایعات غذایی

تامین سوخت هواپیماها از ضایعات غذایی مطالعه‌ی جدیدی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از ضایعات غذایی، سوخت پایدار برای هواپیماها تولید کرد.هوانوردی تجاری به‌تنهایی مسئول حدود سه درصد از کل انتشار کربن جهانی است. اما این صنعت به‌طور فعال به‌دنبال راه ‌حل‌ سبز به شکل سوخت پایدار جت است و در یک مورد،…