کشف حالت جدیدی از کربن با مقاومت و رسانایی بالا

کشف حالت جدیدی از کربن با مقاومت و رسانایی بالا تازه ترین دستاورد محققان، منجر به کشف نوع جدیدی از کربن با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی فوق العاده شد. وزن پایین، مقاومت بسیار بالا در کنار انعطاف پذیری و البته رسانایی بهتر، از جمله این ویژگی هاست. علاوه بر اینکه کشف حالت جدید کربن…