ورود نقاط کوانتومی به صنعت توسط شرکت شیمی صنعت

ورود نقاط کوانتومی به صنعت توسط شرکت شیمی صنعت محققان  شرکت دانش بنیان شیمی صنعت با طراحی و ساخت روانکارها با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی، این نقاط را وارد صنعت می کنند.  به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت دانش بنیان شیمی صنعت به عنوان تولیدکننده نقاط کوانتومی کربنی، در صدد…

شرکت‌های دانش‌بنیان جهادگران واقعی حوزه صنعت هستند

شرکت‌های دانش‌بنیان جهادگران واقعی حوزه صنعت هستند مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان شیمی صنعت رشد سهند مستقر در مرکز رشد فناوری پیشرفته دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان جهادگران واقعی حوزه صنعت به شمار می‌آیند، گفت: سرمایه شرکت‌های دانش بنیان و فناور، تولید علم و دانش فنی این شرکت‌هاست و به همین دلیل این…