ایران صاحب فناوری تولید کوانتوم دات های پایه کربنی شد

ایران صاحب فناوری تولید کوانتوم دات های پایه کربنی شد   شرکت دانش بنیان شیمی صنعت رشد سهند ایران را به جمع باشگاه تولید کنندگان کوانتوم دات های پایه کربنی وارد کرد.  به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت دانش بنیان “شیمی صنعت رشد سهند” موفق به تولید نوعی کوانتوم های پایه…

بومی‌سازی قیمت ماده نانویی را ۸۰ درصد کاهش داد

شرکت دانش‌بنیان شیمی صنعت رشد موفق شد با بومی‌سازی ماده نانویی «کوانتوم دات‌های پایه‌کربن» که با قیمت هر گرم ۲۰ میلیون‌ریال از خارج از کشور وارد می‌شد، قیمت آن را ۸۰ درصد کاهش دهد. نانو تکنولوژی، توانمندي تليد مواد، ابزارها و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولي و اتمي و استفاده…