پیشرفت جدید پژوهشگران گوگل درزمینه هوش مصنوعی

پیشرفت جدید پژوهشگران گوگل درزمینه هوش مصنوعی مهندسان هوش مصنوعی گوگل سیستم هوش مصنوعی را در مسیری توسعه داده‌اند که بدون نیاز به کدنویسی انسانی و با سرعت زیاد بهبود پیدا می‌کند.   بیشتر کارهایی که با هوش مصنوعی انجام می‌شود، شامل فرایند آموزشی است که با عنوان یادگیری ماشین شناخته می‌شود و در آن، عملکرد هوش مصنوعی در…