ارائه اطلاعات تکمیلی در ارتباط با نانوپودرها

ارائه اطلاعات تکمیلی در ارتباط با نانوپودرها نانو پودرها چیست ؟ نانو پودر‌ها ذرات ریزی هستند که از خُرد کردن قطعات جامد و بزرگ، یا ته‌نشین شدن ذرات جامدِ معلق در محلول‌ها به دست می‌آیند. بنابراین، نانوپودرها را می‌توان مجموعه‌ی از ذرات دانست که اندازه‌ی آنها کمتر از 100 نانومتر است. بنابراین اگر یک متر…