مهندسی ژنتیک راهکاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

مهندسی ژنتیک راهکاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی استفاده از مهندسی ژنتیک برای ایجاد گیاهانی که رشد سریع‌تری دارند و در جذب کربن از اتمسفر بهتر عمل می‌کنند، می‌تواند راهکار مبارزه با تغییرات اقلیمی باشد اما ممکن است خطراتی نیز به همراه داشته باشد. آرماند سگوین، بیش از ۲۰ سال پیش اولین درخت اصلاح ژنتیکی…