مرتب سازی نانو الماسها توسط تکنولوژی فلورسنت

مرتب سازی نانو الماسها توسط تکنولوژی فلورسنت دانشمندان توسط آزمایشات و تحقیقات اخیر خود به یک تکنولوژی دست پیدا کردند که با استفاده از آن می توان لیزر را ابزاری برای کنترل حرکت نانو الماسها در نظر گرفت مدت هاست که دانشمندان درصدد تبدیل لیزر به ابزاری جهت جابجایی اجسام کوچک هستند که بدون لمس…