خارج‌کردن کربن از اتمسفر شرط نجات از تغییرات اقلیمی

خارج‌کردن کربن از اتمسفر شرط نجات از تغییرات اقلیمی   به‌تازگی پژوهشی جدید منتشر شده است که در آن اثر سناریوهای مختلف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای روی اقلیم زمین در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۵۰ تا ۲۵۰۰ مدل‌سازی شده است. نکات مهم تحقیق یادشده ازاین‌قرار است: اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای از هم‌اکنون متوقف شود، گرمایش کره‌ی زمین…