شارژ سریع باتری ها به کمک نانو ماده ای به نام مکسن

شارژ سریع باتری ها به کمک نانو ماده ای به نام مکسن یکی از مشکلات اساسی باتری ها در وسایل الکترونیکی نوین، طولانی بودن مدت زمان شارژ آنهاست. اکنون محققان موفق به تولید ماده ای شدند که می تواند تلفن همراه شما را در مدت چند ثانیه شارژ کند. پژوهشگران دانشگاه “دِرِکسِل” نانو ماده ای…