کشف آنتی بیوتیک های قدرتمند توسط هوش مصنوعی

کشف آنتی بیوتیک های قدرتمند توسط هوش مصنوعی یک رویکرد یادگیری ماشین، انواع جدید و قدرتمندی از آنتی‌بیوتیک‌ها را از مخزنی متشکل‌از بیش از ۱۰۰ میلیون مولکول شناسایی کرد. یکی از این مولکول‌ها، مولکولی است که دربرابر طیف وسیعی از باکتری‌ها ازجمله باکتری عامل سل و سویه‌های که غیرقابل درمان درنظر گرفته می‌شوند، مؤثر است. پژوهشگران می‌گویند این…