تولید ضدعفونی‌کننده‌ سازگار با محیط زیست

تولید ضدعفونی‌کننده‌ سازگار با محیط زیست شرکت فناور شیمی صنعت موفق به توسعه فناوری تولید ضدعفونی‌کننده‌های حاوی نقاط کوانتومی کربنی شده است ضدعفونی‌کننده‌هایی که زیست‌ سازگار بوده و حساسیت‌های مواد الکلی را ندارند.  به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر اشکان شمالی، مدیرعامل این شرکت فناور گفت: وقتی مواد به صورت نقاط کوانتومی درمی‌آید،…