توانایی پرینترهای سه بعدی در شبیه سازی حشرات

توانایی پرینترهای سه بعدی در شبیه سازی حشرات محققان جانورشناسی و زیست شناسی درصدد یافتن راهی برای درک چگونگی تمایل سوسک به جنس مخالف هستتد و برای موفقیت در این تحقیقات از پرینترهای سه بعدی برای شبیه سازی استفاده می کنند. خصوصیاتی مانند شخصیت ، زیبایی و جایگاه اجتماعی عواملی هستند که موجب ایجاد علاقه…