کشف ارتباط کووید ۱۹ با نوعی عارضه عصبی نادر

کشف ارتباط کووید ۱۹ با نوعی عارضه عصبی نادر بر اساس پژوهشی جدید، نوعی عارضه عصبی نادر به نام میلیت عرضی حاد، در ۲۱ کشور با بیماری کووید ۱۹ در ارتباط بوده است.احساس می‌کنیم زمان بسیار طولانی‌تری گذشته باشد؛ اما اولین مورد کووید ۱۹ به‌طور رسمی در دسامبر ۲۰۱۹ ثبت شد. پژوهشگران همچنان در حال بررسی اثرات…

نابودی محیط زیست توسط زباله های کرونایی

نابودی محیط زیست توسط زباله های کرونایی پسماندهای حاصل از دنیاگیری کووید ۱۹ ازجمله ماسک‌ها و دستکش‌های یک‌بارمصرف روزبه‌روز افزایش می‌یابند و در‌صورت کنترل‌نشدن، ممکن است فاجعه‌ای زیست‌محیطی را رقم بزنند. از اوایل دنیاگیری کرونا، نگرانی‌های زیست‌محیطی متعددی بروز یافتند: اولین علائم تهدیدی بالقوه و نوظهور همراه‌ با کووید ۱۹. البته این مشکل چندان هم…