مضرات چاپگرهای سه بعدی و بررسی معایب آن

مضرات چاپگرهای سه بعدی و بررسی معایب آن پرینت سه بعدی، یک تکنولوژی جدید است. مسلما تکنولوژی‌های جدید، مزایای بسیاری دارند و باعث ایجاد راحتی، سرعت و بهبود زندگی افراد می‌شود. اما از طرفی صرف نظر از مزایا و حسن‌هایش پرینت سه بعدی و خطرات احتمالی آن نیز قابل چشم پوشی نیست. که به برخی از…