الماس ها برای شکل گیری به ولتاژ نیاز دارند

الماس ها برای شکل گیری به ولتاژ نیاز دارند پیشرفت روز افزون تکنولوژی و خلق ابزارهای هوشمند و  پیشرفته کمک شایانی به علوم پایه مانند شیمی در کشف حقایق جدید می کند و به پژوهشگران انگیزه ی جدیدی برای تکمیل تحقیقات خود در خصوص علل و چگونگی تشکیل مواد می دهند. دانشمندان اخیرا با انجام…