مهار گازهای سمی با استفاده از نانو جاذب های آلی – فلزی

مهار گازهای سمی با استفاده از نانو جاذب های آلی – فلزی تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان موفق به سنتز یک نانو جاذب در فاز آزمایشگاهی شدند که می تواند مانع ورود کربن دی اکسید به جو گردد. مطابق آمارها، سهم انتشار سالانه کربن دی اکسید به عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای موجود…

تولید سوخت اتانول از گاز کربن دی اکسید

تولید سوخت اتانول از گاز کربن دی اکسید پژوهشگران دانشگاه استنفورد ایالات متحده آمریکا، موفق به تولید اتانول از گاز کربن دی اکسید شده اند. در زیست – شیمی از اتانول به عنوان سوخت پاک یاد می شود. آنان به دنبال راهی برای توسعه اتانول و ساخت آن با استفاده از مس، از کربن دی…