کشف ارتباط کووید ۱۹ با نوعی عارضه عصبی نادر

کشف ارتباط کووید ۱۹ با نوعی عارضه عصبی نادر بر اساس پژوهشی جدید، نوعی عارضه عصبی نادر به نام میلیت عرضی حاد، در ۲۱ کشور با بیماری کووید ۱۹ در ارتباط بوده است.احساس می‌کنیم زمان بسیار طولانی‌تری گذشته باشد؛ اما اولین مورد کووید ۱۹ به‌طور رسمی در دسامبر ۲۰۱۹ ثبت شد. پژوهشگران همچنان در حال بررسی اثرات…