بررسی بیدارشدن غول خفته متان در قطب شمال

بررسی بیدارشدن غول خفته متان در قطب شمال به‌تازگی گروهی تحقیقاتی کشف کرده است که انتشار منبع جدیدی از گازهای گلخانه‌ای در سواحل شرقی سیبری آغاز شده است. به‌نوشته‌ی گاردین، دانشمندان شواهدی یافته‌اند که نشان‌دهنده‌ی شروع انتشار منابع عظیم متان یخ‌زده در اقیانوس منجمدشمالی، معروف به «غول‌های خفته چرخه‌ی کربن»، در منطقه‌ی وسیعی در سواحل…